مجاهد

علم خمینی بر زمین نمی ماند، مگر ما مرده ایم - سید شهید آوینی

اسفند 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
دی 88
1 پست